Bác sĩ. Tô Phạm Thị Phương Hạnh 5

Bác sĩ. Tô Phạm Thị Phương Hạnh

Chuyên mônBác sĩ

Trình độBác sĩ

Bác sĩ. Tô Phạm Thị Phương Hạnh

334 Quốc lộ 91, Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN

0296 3684 799

Email liên hệ

Email liên hệ

pkdk.huynhtrungdung@gmail.com

Đặt Lịch Trực Tiếp

Đặt Lịch Trực Tiếp

Đăng Kí Khám Chữa Bệnh