Bác sĩ CKI. Nguyễn Thị Thùy Trang 2

Bác sĩ CKI. Nguyễn Thị Thùy Trang

Chuyên mônKhoa Nội - Nhi

Trình độBác sĩ CKI

Thời gian khám6h - 19h

Bác sĩ CKI. Nguyễn Thị Thùy Trang

334 Quốc lộ 91, Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN

0296 3684 799

Email liên hệ

Email liên hệ

pkdk.huynhtrungdung@gmail.com

Đặt Lịch Trực Tiếp

Đặt Lịch Trực Tiếp

Đăng Kí Khám Chữa Bệnh