BS. Phạm Thị Tuyết Minh 3

BS. Phạm Thị Tuyết Minh

Chuyên mônKhoa Sản - Khoa Ngoại

Trình độBác sĩ

Thời gian khám6h - 19h

BS. Phạm Thị Tuyết Minh

334 Quốc lộ 91, Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN

0296 3684 799

Email liên hệ

Email liên hệ

pkdk.huynhtrungdung@gmail.com

Đặt Lịch Trực Tiếp

Đặt Lịch Trực Tiếp

Đăng Kí Khám Chữa Bệnh