ĐD. Phạm Thị Thuý Ái z2467575059508 4bcd6b2d6815d6b621fcbaa5d80c2b84 585x618

ĐD. Phạm Thị Thuý Ái

Chuyên mônTiếp nhận

Trình độDược sĩ Cao đẳng

ĐD. Phạm Thị Thuý Ái

334 Quốc lộ 91, Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN

0296 3684 799

Email liên hệ

Email liên hệ

pkdk.huynhtrungdung@gmail.com

Đặt Lịch Trực Tiếp

Đặt Lịch Trực Tiếp

Đăng Kí Khám Chữa Bệnh