ĐD. Phan Trọng Nghĩa z2323945148038 32704fe8a7f46aa78b14b2482ccc0a59 585x618

ĐD. Phan Trọng Nghĩa

Chuyên mônĐiều dưỡng

Trình độY sĩ

ĐD. Phan Trọng Nghĩa

334 Quốc lộ 91, Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN

0296 3684 799

Email liên hệ

Email liên hệ

pkdk.huynhtrungdung@gmail.com

Đặt Lịch Trực Tiếp

Đặt Lịch Trực Tiếp

Đăng Kí Khám Chữa Bệnh