KTV Đào Văn Dương Dao Van Duong 570x618

KTV Đào Văn Dương

Thời gian khám
- Sáng: 6 giờ – 7 giờ
- Trưa: 11 giờ – 13 giờ
- Chiều: 17 giờ – 19 giờ
- Thứ 7-CN 6h– 19h

KTV Đào Văn Dương

334 Quốc lộ 91, Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN

0296 3684 799

Email liên hệ

Email liên hệ

pkdk.huynhtrungdung@gmail.com

Đặt Lịch Trực Tiếp

Đặt Lịch Trực Tiếp

Đăng Kí Khám Chữa Bệnh