Xét nghiệm. Hoàng Thị Trương Mỹ 3

Xét nghiệm. Hoàng Thị Trương Mỹ

Chuyên mônXét nghiệm

Trình độKTV Xét nghiệm

Xét nghiệm. Hoàng Thị Trương Mỹ

334 Quốc lộ 91, Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN

0296 3684 799

Email liên hệ

Email liên hệ

pkdk.huynhtrungdung@gmail.com

Đặt Lịch Trực Tiếp

Đặt Lịch Trực Tiếp

Đăng Kí Khám Chữa Bệnh